Bitefight – neoficialny web » Úkryt

Úkryt

Úkryt Ťa chráni pred nepriateľmi. Tvoja bezpečnosť rastie s každým vylepšením Tvojho úkrytu. Maj však na pamäti, že úroveň Tvojho múru, cesty a okolia nemôže prekročiť úroveň Tvojho sídla.

Domov

Úroveň 0 – 11

Každým zvýšením úrovne Tvojho sídla získaš ďalšie dve miesta v inventári.

Múr

Úroveň 0 – 6

Tvoj múr Ti poskytuje ochranu. Keď si napadnutý, obdržíš menšie zranenie.

Cesta

Úroveň 0 – 6

Ak máš dobrú cestu, dostaneš sa k svojmu cieľu rýchlejšie. Výsledkom je, že dokážeš vykonať viac akcií.
+1 k maximálnemu počtu AB za úroveň cesty.

Okolie

Úroveň 0 – 6

Okolie je symbolom Tvojej temnej aury. Čím je Tvoje okolie výraznejšie, tým väčší efekt majú Tvoje schopnosti na protivníkov, ktorí Ťa napadnú.

Pokladnica

Pokladnica

4 týždne ta stoja 20 Pekelné kamene
12 týždňov ta stojí 55 Pekelné kamene

Časť svojho zlata môžeš uschovať v pokladnici. Celo-denná mzda (v závislosti od úrovne) je chránená pred nepriateľmi a nemôže byť ukradnutá.

Kráľovská pokladnica

Kráľovská pokladnica

6 týždňov ťa stojí: 69 Pekelné kamene

V kráľovskej pokladnici môžeš uchrániť časť svojho ukoristeného zlata pred protivníkmi. Keď na Teba protivník zaútočí, 4 denné mzdy (závisí od Tvojej úrovne) budú určite v bezpečí v tejto pokladnici. Kráľovská pokladnica sa pripočítava k obyčajnej pokladnici, môže byť však aktivovaná aj bez nej.

Chrlič – strážca

Chrlič - strážca

4 týždne ta stoja 20 Pekelné kamene
12 týždňov ta stojí 55 Pekelné kamene

Chrlič Ťa chráni a pomáha Ti bojovať s Tvojimi protivníkmi. Ak Ťa niekto napadne, Tvoja obrana bude o 30% vyššia.

Obrana +30%
Tento bonus dostaneš jedine ak sa brániš.

Kniha zatratených

4 týždne ta stoja 20 Pekelné kamene
12 týždňov ta stojí 55 Pekelné kamene

Starší počas storočí zapísali mnoho cenných informácií do knihy zatratených a každá z nich Ti môže pomôcť pri bojoch s protivníkmi. Ak používaš Knihu zatratených a zaútočíš na protivníka, Tvoja sila sa zvýši o 30%.
Sila +30%
Tento bonus dostaneš jedine ak si útočník.


Surf.sk