Bitefight – neoficialny web » PRAVIDLÁ HRY

PRAVIDLÁ HRY

Každý hráč svojou registráciou súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkamiPrehlásením o ochrane osobných údajov a hernými pravidlami Bitefight.sk. Akékoľvek porušenie pravidiel môže viesť k dočasnému či trvalému blokovaniu herného účtu. V závislosti na porušenom pravidle môže administrátor hry rozšíriť blokovanie na všetky herné oblasti alebo na služby poskytované spoločnosťou Gameforge. Blokovanie v hre môže byť taktiež udelené za nevhodné chovanie na fóre alebo na IRC. Tím sa zaväzuje k prešetrovaniu všetkých porušení pravidiel podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Účty

Každý hráč môže na jednej oblasti vytvoriť viacej účtov. Ak však hráč má na jednej oblasti viacej účtov ako jeden (multiúčty) alebo niekoľko hráčov používa spoločné internetové pripojenie na rovnakej oblasti (zdieľanie IP), musí to byť uvedené v nastaveniach všetkých účtov ktorých sa to týka. Účet je vždy priradený majiteľovi e-mailovej adresy uvedenej na účte a môže byť používaný iba jednou osobou. Hranie s využitím proxy, obchodovanie s účtami alebo zastupovanie počas dovoleniek
na účte ( účtoch ) preto nieje dovolené.

Výmena účtov

Výmena rôznych účtov medzi dvoma hráčmi môže prebehnúť iba raz za 6 mesiacov za pomoci Herného operátora.

Jazyk

Oficiálnym jazykom na všetkých platformách BiteFight.sk je slovenský jazyk, povolený je aj český jazyk.

Obsah

Obsah a mená vytvorené hráčmi ktoré prekračujú morálne hranice, narušujú dôstojnosť inej osoby alebo porušujú platné zákony, alebo obsahujú aj odkaz na takýto obsah, môžu byť cenzurované alebo môžu vyústiť v dočasnú či trvalú blokáciu hráča.

Spam

Hráčom je zakázané obťažovať ostatných užívateľov zasielaním správ ak boli vyslovene požiadaní o to, aby tak nerobili.

Zneužívanie pravidiel

Akýkoľvek pokus o získanie neférovej výhody z herných pravidiel alebo z rozhodnutia člena tímu je prísne zakázané.

Podpora a sťažnosti

S otázkami, chybami v hre alebo sťažnosťami môžu hráči kontaktovať podporu prostredníctvom tiket systému na http://support.sk.bitefight.gameforge.com/. Herných Operátorov zodpovedných za jednotlivé oblasti môžete kontaktovať iba prostredníctvom tiket systému.

VOP

Tieto pravidlá obsahujú Všeobecné obchodné podmienky ktoré musia byť rovnako tak dodržiavané. 

Záverečné ustanovenie

Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohoto textu sú nesprávne, neplatné alebo neúplné, zostávajúce časti dokumentu to čo sa týka platnosti a obsahu nijako neovplyvňuje.

Smernica banovania

 

Urážky:

Varovanie
2 dni
7 dní
10 dní
Pemanentný ban

Nepovolený cudzí jazyk:

Cenzúra + varovanie
Cenzúra + 2 dni
Cenzúra + 7 dní

Spam:

Varovanie
2 dni
7 dní
(Pokiaľ bude užívateľ pokračovať v porušovaní tohoto pravidla, bude mu vždy udelený ban na 7 dní, nie permanentný ban.)

Zakázaný obsah (pornografia, sociálny a politický radikalizmus ap.):

Varovanie
Permanentný ban

Reklama:

Cenzúra + varovanie
Cenzúra + 5 dní
Cenzúra + 10 dní
Permanentný ban

Krádež účtov:

Permanentný ban

Využívanie scriptov:

Varovanie
Permanentný ban

Predaj účtu:

Permanentný ban

Zdieľanie účtu a zástup:

Varovanie
Permanentný ban

Využívanie chýb v hre:

Varovanie
Permanentný ban

Vyhrážanie v reálnom živote:

Permanentný ban

Nevhodná prezývka:

Varovanie (budete požiadaní o zmenu prezývky)
Premenovanie účtu členom tímu


Surf.sk