Bitefight – neoficialny web » OBCHODNÍK – Topánky

OBCHODNÍK – Topánky

Lithe

Zručnosť: +4

Cena: 535 
Nákupná cena: 133 
Predpoklady: charakter úrovne 4

Hyarspex

Zručnosť: +5
Obrana: +3

Cena: 3.515 
Nákupná cena: 878
Predpoklady: charakter úrovne 10

Jagor

Obrana: +7
Charizma: +5

Cena: 8.727 
Nákupná cena: 2.181 
Predpoklady: charakter úrovne 15

Steltz

Základné zranenie (na protivníka): -1
Zranenie-bonus (na protivníka): -3
Výdrž: +10

Cena: 8.929  + 11 
Nákupná cena: 2.232 
Predpoklady: charakter úrovne 17

Selulia

Zručnosť: +10
Obrana: +6

Cena: 18.936
Nákupná cena: 4.734
Predpoklady: charakter úrovne 21

Memos

Šanca na zásah – bonus (na protivníka): -2
Zranenie-bonus (na protivníka): -4

Cena: 25.843 
Nákupná cena: 6.460
Predpoklady: charakter úrovne 24

Impeste

Výdrž: +18
Sila: +12

Cena: 28.157  + 17 
Nákupná cena: 7.039
Predpoklady: charakter úrovne 28

Chronox

Charizma: +15
Výdrž: +10

Cena: 58.551 
Nákupná cena: 14.637 
Predpoklady: charakter úrovne 34

Nofor

Zručnosť: +16
Obrana: +11

Cena: 85.971 
Nákupná cena: 21.492
Predpoklady: charakter úrovne 40

Huian

Základné zranenie (na protivníka): -2
Zranenie-bonus (na protivníka): -6
Výdrž: +24

Cena: 99.949  + 29 
Nákupná cena: 24.987
Predpoklady: charakter úrovne 48

Kryos

Výdrž: +21
Sila: +14

Cena: 160.212 
Nákupná cena: 40.053
Predpoklady: charakter úrovne 52

Furios

Sila: +23
Zručnosť: +15

Cena: 216.366 
Nákupná cena: 54.091
Predpoklady: charakter úrovne 59

Helvet

Sila: +12
Obrana: +12
Zručnosť: +12
Výdrž: +12
Charizma: +12

Cena: 205.196  + 39 
Nákupná cena: 51.299
Predpoklady: charakter úrovne 65

Korgan

Zručnosť: +26
Obrana: +17

Cena: 314.206 
Nákupná cena: 78.551
Predpoklady: charakter úrovne 69

Borkaan

Sila: +45

Cena: 347.775 
Nákupná cena: 86.943 
Predpoklady: charakter úrovne 72

Asyx

Zručnosť: +35
Šanca na zásah – bonus: +5
Základná šanca na zásah: +1

Cena: 307.114  + 47 
Nákupná cena: 76.778 
Predpoklady: charakter úrovne 77

Arkaan

Obrana: +28
Charizma: +19

Cena: 420.970 
Nákupná cena: 105.242
Predpoklady: charakter úrovne 78

Vonodol

Charizma: +20
Zranenie-bonus: +8
Šanca na zásah – bonus: +2
Bonus talentov: +2

Cena: 460.660 
Nákupná cena: 115.165
Predpoklady: charakter úrovne 81

Onzu

Základ talentov: +1
Bonus talentov: +5
Charizma: +38

Cena: 377.892  + 51 
Nákupná cena: 94.473 
Predpoklady: charakter úrovne 84

Shiwo

Sila: +32
Zručnosť: +21

Cena: 592.481 
Nákupná cena: 148.120
Predpoklady: charakter úrovne 90

Renning

Zručnosť: +56

Cena: 657.362 
Nákupná cena: 164.340
Predpoklady: charakter úrovne 94

Hazzad

Šanca na zásah – bonus (na protivníka): -9
Zranenie-bonus (na protivníka): -14

Cena: 532.681  + 59 
Nákupná cena: 133.170
Predpoklady: charakter úrovne 97

Swerfoo

Zručnosť: +37
Obrana: +24

Cena: 856.458 
Nákupná cena: 214.114
Predpoklady: charakter úrovne 105

Krakarot

Výdrž: +39
Sila: +26

Cena: 1.020.892 
Nákupná cena: 255.223
Predpoklady: charakter úrovne 113

Plagos

Základné zranenie (na protivníka): -3
Zranenie-bonus (na protivníka): -9
Výdrž: +34

Cena: 1.178.780 
Nákupná cena: 294.695 
Predpoklady: charakter úrovne 120

Ginger

Životná energia: +31,500
Zranenie-bonus: +16
Šanca na zásah – bonus: +5
Bonus talentov: +5

Cena: 1.014.144  + 77 
Nákupná cena: 253.536
Predpoklady: charakter úrovne 127

Brodak

Sila: +45
Zručnosť: +30

Cena: 1.535.085 
Nákupná cena: 383.771 
Predpoklady: charakter úrovne 134

Palta

Základné zranenie (na protivníka): -7
Zranenie-bonus (na protivníka): -32

Cena: 1.194.580  + 82 
Nákupná cena: 298.645 
Predpoklady: charakter úrovne 136

Lahemia

Charizma: +46
Výdrž: +31

Cena: 1.704.808 
Nákupná cena: 426.202 
Predpoklady: charakter úrovne 140

Mortiis

Obrana: +118

Cena: 1.415.582  + 88 
Nákupná cena: 353.895
Predpoklady: charakter úrovne 146

Ergubas

Životná energia: +36,500
Obrana: +32

Cena: 1.979.094 
Nákupná cena: 494.773
Predpoklady: charakter úrovne 149

Karpadian

Základné zranenie (na protivníka): -4
Zranenie-bonus (na protivníka): -10
Výdrž: +41

Cena: 2.075.864 
Nákupná cena: 518.966 
Predpoklady: charakter úrovne 152

Run-Djur

Zručnosť: +74
Obrana: +49

Cena: 1.633.444  + 93 
Nákupná cena: 408.361 
Predpoklady: charakter úrovne 155

Devastos

Obrana: +51
Charizma: +34

Cena: 2.312.226 
Nákupná cena: 578.056 
Predpoklady: charakter úrovne 159

Quarzian

Obrana: +52
Charizma: +35

Cena: 2.454.010 
Nákupná cena: 613.502 
Predpoklady: charakter úrovne 163

Stridaar

Životná energia: +59,000
Obrana: +52

Cena: 1.952.645  + 99 
Nákupná cena: 488.161 
Predpoklady: charakter úrovne 167

Umbraal

Šanca na zásah – bonus (na protivníka): -10
Zranenie-bonus (na protivníka): -15

Cena: 2.830.227 
Nákupná cena: 707.556
Predpoklady: charakter úrovne 173

Penumbraal

Zručnosť: +57
Obrana: +38

Cena: 3.112.383 
Nákupná cena: 778.095 
Predpoklady: charakter úrovne 180

Gorefest

Sila: +28
Obrana: +28
Zručnosť: +28
Výdrž: +28
Charizma: +28

Cena: 2.494.985  + 99 
Nákupná cena: 623.746
Predpoklady: charakter úrovne 185

Watari

Zručnosť: +50
Šanca na zásah – bonus: +7
Základná šanca na zásah: +2

Cena: 3.587.723 
Nákupná cena: 896.930
Predpoklady: charakter úrovne 191

Diablova noha

Základné zranenie (na protivníka): -5
Zranenie-bonus (na protivníka): -13
Výdrž: +51

Cena: 3.863.748 
Nákupná cena: 965.937
Predpoklady: charakter úrovne 197

Uhlové papuče

Životná energia: +45,500
Zranenie-bonus: +24
Šanca na zásah – bonus: +7
Bonus talentov: +7

Cena: 3.079.729  + 99 
Nákupná cena: 769.932
Predpoklady: charakter úrovne 202

Beinor

Zručnosť: +53
Šanca na zásah – bonus: +8
Základná šanca na zásah: +2

Cena: 4.401.095 
Nákupná cena: 1.100.273
Predpoklady: charakter úrovne 208

Borgo

Zručnosť: +111

Cena: 4.925.372 
Nákupná cena: 1.231.343 
Predpoklady: charakter úrovne 218

Olufetas

Regenerácia: +11,500
Výdrž: +46

Cena: 5.484.393 
Nákupná cena: 1.371.098 
Predpoklady: charakter úrovne 228

Gawan

Základné zranenie (na protivníka): -5
Zranenie-bonus (na protivníka): -14
Výdrž: +58

Cena: 5.658.969 
Nákupná cena: 1.414.742
Predpoklady: charakter úrovne 231

Altanach

Životná energia: +77,000
Obrana: +68

Cena: 4.380.484  + 99 
Nákupná cena: 1.095.121
Predpoklady: charakter úrovne 253

Felborr

Zranenie-bonus: +19
Šanca na zásah – bonus: +6
Bonus talentov: +6
Charizma: 47

Cena: 6.326.588 
Nákupná cena: 1.581.647 
Predpoklady: charakter úrovne 242

Forgos

Základná šanca na zásah: +3
Šanca na zásah – bonus: +9
Zručnosť: +61

Cena: 6.774.209 
Nákupná cena: 1.693.552 
Predpoklady: charakter úrovne 249

Emenophobos

Šanca na zásah – bonus (na protivníka): -19
Zranenie-bonus (na protivníka): -30

Cena: 5.433.039 + 99 
Nákupná cena: 1.358.259
Predpoklady: charakter úrovne 256

Relva

Zranenie-bonus: +40
Šanca na zásah – bonus: +19

Cena: 7.794.115 
Nákupná cena: 1.948.528 
Predpoklady: charakter úrovne 264

Zebrolon

Životná energia: +39,000
Zranenie-bonus: +20
Šanca na zásah – bonus: +6
Bonus talentov: +6

Cena: 8.152.744 
Nákupná cena: 2.038.186 
Predpoklady: charakter úrovne 269

Mykdrak

Obrana: +53
Zručnosť: +80

Cena: 8.670.713 
Nákupná cena: 2.167.678 
Predpoklady: charakter úrovne 276

Lindir

Základné zranenie (na protivníka): -13
Zranenie-bonus (na protivníka): -57

Cena: 7.026.707  + 99 
Nákupná cena: 1.756.676 
Predpoklady: charakter úrovne 285

Burumedul

Sila: +27
Obrana: +27
Zručnosť: +27
Výdrž: +27
Charizma: +27

Cena: 9.762.970 
Nákupná cena: 2.440.742 
Predpoklady: charakter úrovne 290

Anjalan

Základná šanca na zásah (na protivníka): -3
Šanca na zásah – bonus (na protivníka): -8
Charizma: +70

Cena: 10.171.485 
Nákupná cena: 2.542.871 
Predpoklady: charakter úrovne 295

Rauka

Zručnosť: +209

Cena: 7.819.696  + 99 
Nákupná cena: 1.954.924 
Predpoklady: charakter úrovne 298


Generácia I. a II.

Uhlové papuče II

 
Uhlové papuče II 

Energia: +155500
Bonusové zranenie: +82
Bonusová šanca na zásah: +25
Bonusový talent: +25

Cena: 118.345.685Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 29.586.421Gold
Predpoklady: postava úrovne 925

Mykdrak II

 
Mykdrak II 

Obrana: +139
Zručnosť: +209

Cena: 151.708.831Gold
Nákupná cena: 37.927.207Gold
Predpoklady: postava úrovne 910

Gawan II

 
Gawan II 

Základné zranenie (na protivníka): -14
Bonusové zranenie (na protivníka): -42
Výdrž: +172

Cena: 145.777.289Gold
Nákupná cena: 36.444.322Gold
Predpoklady: postava úrovne 895

Stridaar II

 
Stridaar II 

Energia: +224000
Obrana: +199

Cena: 104.998.466Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 26.249.616Gold
Predpoklady: postava úrovne 880

Olufetas II

 
Olufetas II 

Regeneration: +33500
Výdrž: +134

Cena: 134.325.901Gold
Nákupná cena: 33.581.475Gold
Predpoklady: postava úrovne 865

Borgo II

 
Borgo II 

Zručnosť: +330

Cena: 128.804.190Gold
Nákupná cena: 32.201.047Gold
Predpoklady: postava úrovne 850

Run-Djur II

 
Run-Djur II 

Obrana: +191
Zručnosť: +286

Cena: 92.573.346Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 23.143.336Gold
Predpoklady: postava úrovne 835

Karpadian II

 
Karpadian II 

Základné zranenie (na protivníka): -13
Bonusové zranenie (na protivníka): -39
Výdrž: +160

Cena: 118.164.007Gold
Nákupná cena: 29.541.001Gold
Predpoklady: postava úrovne 820

Ergubas II

 
Ergubas II 

Energia: +142000
Obrana: +126

Cena: 113.043.611Gold
Nákupná cena: 28.260.902Gold
Predpoklady: postava úrovne 805

Palta II

 
Palta II 

Základné zranenie (na protivníka): -28
Bonusové zranenie (na protivníka): -128

Cena: 81.051.160Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 20.262.790Gold
Predpoklady: postava úrovne 790

Krakarot II

 
Krakarot II 

Sila: +122
Výdrž: +184

Cena: 103.197.325Gold
Nákupná cena: 25.799.331Gold
Predpoklady: postava úrovne 775

Renning II

 
Renning II 

Zručnosť: +302

Cena: 98.469.447Gold
Nákupná cena: 24.617.361Gold
Predpoklady: postava úrovne 760

Ginger II

 
Ginger II 

Energia: +130500
Bonusové zranenie: +69
Bonusová šanca na zásah: +21
Bonusový talent: +21

Cena: 70.412.114Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 17.603.028Gold
Predpoklady: postava úrovne 745

Shiwo II

 
Shiwo II 

Sila: +175
Zručnosť: +116

Cena: 89.399.165Gold
Nákupná cena: 22.349.791Gold
Predpoklady: postava úrovne 730

Vonodol II

 
Vonodol II 

Bonusové zranenie: +45
Bonusová šanca na zásah: +14
Bonusový talent: +14
Charizma: +115

Cena: 85.054.702Gold
Nákupná cena: 21.263.675Gold
Predpoklady: postava úrovne 715

Asyx II

 
Asyx II 

Základná šanca na zásah: +10
Bonusová šanca na zásah: +31
Zručnosť: +207

Cena: 60.635.723Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 15.158.930Gold
Predpoklady: postava úrovne 700

Korgan II

 
Korgan II 

Obrana: +111
Zručnosť: +166

Cena: 76.741.890Gold
Nákupná cena: 19.185.472Gold
Predpoklady: postava úrovne 685

Furios II

 
Furios II 

Sila: +163
Zručnosť: +109

Cena: 72.771.403Gold
Nákupná cena: 18.192.850Gold
Predpoklady: postava úrovne 670

Huian II

 
Huian II 

Základné zranenie (na protivníka): -16
Bonusové zranenie (na protivníka): -48
Výdrž: +196

Cena: 51.700.748Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 12.925.187Gold
Predpoklady: postava úrovne 655

Chronox II

 
Chronox II 

Výdrž: +105
Charizma: +157

Cena: 65.196.818Gold
Nákupná cena: 16.299.204Gold
Predpoklady: postava úrovne 640

Selulia II

 
Selulia II 

Obrana: +103
Zručnosť: +154

Cena: 61.590.496Gold
Nákupná cena: 15.397.624Gold
Predpoklady: postava úrovne 625

Uhlové papuče I

Uhlové papuče I 

Energia: +111500
Bonusové zranenie: +59
Bonusová šanca na zásah: +18
Bonusový talent: +18

Cena: 43.585.109Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 10.896.277Gold
Predpoklady: postava úrovne 610

Mykdrak I

Mykdrak I 

Obrana: +99
Zručnosť: +148

Cena: 54.734.113Gold
Nákupná cena: 13.683.528Gold
Predpoklady: postava úrovne 595

Gawan I

Gawan I 

Základné zranenie (na protivníka): -10
Bonusové zranenie (na protivníka): -30
Výdrž: +121

Cena: 51.481.731Gold
Nákupná cena: 12.870.432Gold
Predpoklady: postava úrovne 580

Stridaar I

Stridaar I 

Energia: +157000
Obrana: +139

Cena: 36.265.797Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 9.066.449Gold
Predpoklady: postava úrovne 565

Olufetas I

Olufetas I 

Regeneration: +23166
Výdrž: +93

Cena: 45.322.650Gold
Nákupná cena: 11.330.662Gold
Predpoklady: postava úrovne 550

Borgo I

Borgo I 

Zručnosť: +228

Cena: 42.413.520Gold
Nákupná cena: 10.603.380Gold
Predpoklady: postava úrovne 535

Run-Djur I

Run-Djur I 

Obrana: +130
Zručnosť: +196

Cena: 29.718.758Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 7.429.689Gold
Predpoklady: postava úrovne 520

Karpadian I

Karpadian I 

Základné zranenie (na protivníka): -9
Bonusové zranenie (na protivníka): -27
Výdrž: +109

Cena: 36.929.855Gold
Nákupná cena: 9.232.463Gold
Predpoklady: postava úrovne 505

Ergubas I

Ergubas I 

Energia: +95000
Obrana: +84

Cena: 34.352.764Gold
Nákupná cena: 8.588.191Gold
Predpoklady: postava úrovne 490

Palta I

Palta I 

Základné zranenie (na protivníka): -19
Bonusové zranenie (na protivníka): -86

Cena: 23.918.758Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 5.979.689Gold
Predpoklady: postava úrovne 475

Krakarot I

Krakarot I 

Sila: +80
Výdrž: +121

Cena: 29.521.508Gold
Nákupná cena: 7.380.377Gold
Predpoklady: postava úrovne 460

Renning I

Renning I 

Zručnosť: +197

Cena: 27.264.645Gold
Nákupná cena: 6.816.161Gold
Predpoklady: postava úrovne 445

Ginger I

Ginger I 

Energia: +84000
Bonusové zranenie: +44
Bonusová šanca na zásah: +14
Bonusový talent: +14

Cena: 18.839.212Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 4.709.803Gold
Predpoklady: postava úrovne 430

Shiwo I

Shiwo I 

Sila: +111
Zručnosť: +74

Cena: 23.061.504Gold
Nákupná cena: 5.765.376Gold
Predpoklady: postava úrovne 415

Vonodol I

Vonodol I 

Bonusové zranenie: +28
Bonusová šanca na zásah: +9
Bonusový talent: +9
Charizma: +72

Cena: 21.112.363Gold
Nákupná cena: 5.278.090Gold
Predpoklady: postava úrovne 400

Asyx I

Asyx I 

Základná šanca na zásah: +6
Bonusová šanca na zásah: +19
Zručnosť: +128

Cena: 14.451.973Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 3.612.993Gold
Predpoklady: postava úrovne 385

Korgan I

Korgan I 

Obrana: +68
Zručnosť: +102

Cena: 17.511.544Gold
Nákupná cena: 4.377.886Gold
Predpoklady: postava úrovne 370

Furios I

Furios I 

Sila: +98
Zručnosť: +65

Cena: 15.856.806Gold
Nákupná cena: 3.964.201Gold
Predpoklady: postava úrovne 355

Huian I

Huian I 

Základné zranenie (na protivníka): -10
Bonusové zranenie (na protivníka): -28
Výdrž: +116

Cena: 10.727.061Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 2.681.765Gold
Predpoklady: postava úrovne 340

Chronox I

Chronox I 

Výdrž: +61
Charizma: +91

Cena: 12.830.740Gold
Nákupná cena: 3.207.685Gold
Predpoklady: postava úrovne 325

Selulia I

Selulia I 

Obrana: +58
Zručnosť: +88

Cena: 11.456.114Gold
Nákupná cena: 2.864.028Gold
Predpoklady: postava úrovne 310

 


Surf.sk