Bitefight – neoficialny web » OBCHODNÍK – Rukavice

OBCHODNÍK – Rukavice

Finga Finga

Obrana: +2

Cena: 164
Nákupná cena: 41
Predpoklady: charakter úrovne 2

Rimdil Rimdil

Základná šanca na zásah (na protivníka): -1
Šanca na zásah – bonus (na protivníka): -1
Charizma: +3

Cena: 1.631
Nákupná cena: 407
Predpoklady: charakter úrovne 7

Eriall Eriall

Základné zranenie (na protivníka): -1
Zranenie-bonus (na protivníka): -4

Cena: 7.460
Nákupná cena: 1.865
Predpoklady: charakter úrovne 145

Leith Leith

Charizma: +8
Zranenie-bonus: +3
Šanca na zásah – bonus: +1
Bonus talentov: +1

Cena: 7.785 + 10 
Nákupná cena: 1.946
Predpoklady: charakter úrovne 16

Sundu Sundu

Obrana: +9
Charizma: +6

Cena: 16.910
Nákupná cena: 4.227
Predpoklady: charakter úrovne 20

Isenhand Isenhand

Sila: +10
Zručnosť: +7

Cena: 23.400
Nákupná cena: 5.850
Predpoklady: charakter úrovne 23

Straahl Straahl

Sila: +30

Cena: 34.043
Nákupná cena: 8.510
Predpoklady: charakter úrovne 27

Drevick Drevick

Výdrž: +14
Sila: +9

Cena: 50.752
Nákupná cena: 12.688
Predpoklady: charakter úrovne 32

Xanduu Xanduu

Sila: +16
Zručnosť: +10

Cena: 76.145 
Nákupná cena: 19.036
Predpoklady: charakter úrovne 38

Staanly Staanly

Životná energia: +19,500
Obrana: +17

Cena: 77.065 + 26 
Nákupná cena: 19.266
Predpoklady: charakter úrovne 43

Gorgoth Gorgoth

Zručnosť: +19
Obrana: +13

Cena: 139.114
Nákupná cena: 34.778 
Predpoklady: charakter úrovne 49

Kebneth Kebneth

Základná šanca na zásah (na protivníka): -1
Šanca na zásah – bonus (na protivníka): -2
Charizma: +17

Cena: 160.212
Nákupná cena: 40.053
Predpoklady: charakter úrovne 52

Pradika Pradika

Zručnosť: +19
Šanca na zásah – bonus: +2

Cena: 199.314
Nákupná cena: 49.828
Predpoklady: charakter úrovne 57

Ojekuth

Zručnosť: +12
Šanca na zásah – bonus: +6
Základná šanca na zásah: +3

Cena: 190.503 + 38 
Nákupná cena: 47.625
Predpoklady: charakter úrovne 63

Svinferin Svinferin
Výdrž: +25
Sila: +17

Cena: 303.457
Nákupná cena: 75.864
Predpoklady: charakter úrovne 68

Nagash Nagash

Zručnosť: +23
Šanca na zásah – bonus: +3
Základná šanca na zásah: +1

Cena: 383.352
Nákupná cena: 95.838
Predpoklady: charakter úrovne 75

Melekkesh

Základná šanca na zásah (na protivníka): -2
Šanca na zásah – bonus (na protivníka): -4
Charizma: +36

Cena: 326.464 + 48 
Nákupná cena: 81.616
Predpoklady: charakter úrovne 79

Traquik Traquik

Základná šanca na zásah (na protivníka): -1
Šanca na zásah – bonus (na protivníka): -3
Charizma: +25

Cena: 460.660
Nákupná cena: 115.165
Predpoklady: charakter úrovne 81

Lorias Lorias

Zranenie-bonus: +16
Šanca na zásah – bonus: +7
Cena: 488.288
Nákupná cena: 122.072
Predpoklady: charakter úrovne 83

Kursaak Kursaak

Životná energia: +23,000
Zranenie-bonus: +12
Šanca na zásah – bonus: +3
Bonus talentov: +3

Cena: 399.702 + 52 
Nákupná cena: 99.925
Predpoklady: charakter úrovne 86

Telfer Telfer

Základná šanca na zásah: +2
Šanca na zásah – bonus: +9

Cena: 592.481
Nákupná cena: 148.120
Predpoklady: charakter úrovne 90

Luxor Luxor

Základ talentov: +1
Bonus talentov: +4
Charizma: +28

Cena: 657.362
Nákupná cena: 164.340
Predpoklady: charakter úrovne 94

Laar Laar

Základná šanca na zásah (na protivníka): -3
Šanca na zásah – bonus (na protivníka): -11

Cena: 545.885 + 59
Nákupná cena: 136.471
Predpoklady: charakter úrovne 98

Garik Garik
Zručnosť: +29
Šanca na zásah – bonus: +4
Základná šanca na zásah: +1

Cena: 744.055
Nákupná cena: 186.013
Predpoklady: charakter úrovne 99

Gurrol Gurrol

Charizma: +61

Cena: 837.082
Nákupná cena: 209.270
Predpoklady: charakter úrovne 104

Ferrox Ferrox

Šanca na zásah – bonus (na protivníka): -10
Zranenie-bonus (na protivníka): -15

Cena: 673.331 + 65 
Nákupná cena: 168.332
Predpoklady: charakter úrovne 107

Cameo Ferrox Cameo Ferrox

Sila: +13
Obrana: +13
Zručnosť: +13
Výdrž: +13
Charizma: +13

Cena: 1.042.639
Nákupná cena: 260.659
Predpoklady: charakter úrovne 114

Nihil Ferrox Nihil Ferrox

Sila: +13
Zranenie-bonus: +21
Základné zranenie: +10

Cena: 1.202.422
Nákupná cena: 300.605
Predpoklady: charakter úrovne 121

Aghast Aghast

Základná šanca na zásah (na protivníka): -3
Šanca na zásah – bonus (na protivníka): -6
Charizma: +53

Cena: 1.014.144 + 77 
Nákupná cena: 253.536
Predpoklady: charakter úrovne 127

Emon Emon

Zručnosť: +36
Šanca na zásah – bonus: +5
Základná šanca na zásah: +1

Cena: 1.427.668
Nákupná cena: 356.917
Predpoklady: charakter úrovne 130

Wraithka Wraithka

Sila: +37
Zranenie-bonus: +17
Základné zranenie: +6

Cena: 1.507.804
Nákupná cena: 376.951
Predpoklady: charakter úrovne 133

Enfa Enfa

Základ talentov: +2
Bonus talentov: +8
Charizma: +55

Cena: 1.173.677 + 81 
Nákupná cena: 293.419
Predpoklady: charakter úrovne 135

Ghulka Ghulka

Životná energia: +23,000
Zranenie-bonus: +12
Šanca na zásah – bonus: +3
Bonus talentov: +3

Cena: 1.675.798
Nákupná cena: 418.949
Predpoklady: charakter úrovne 139

Webxor Webxor

Základná šanca na zásah (na protivníka): -4
Šanca na zásah – bonus: +12

Cena: 1.885.009
Nákupná cena: 471.252
Predpoklady: charakter úrovne 146

Vo Webxor Vo Webxor

Sila: +24
Zranenie-bonus: +39
Základné zranenie: +19

Cena: 1.583.454 + 92 
Nákupná cena: 395.863
Predpoklady: charakter úrovne 153

Hissu Hissu

Základná šanca na zásah (na protivníka): -2
Šanca na zásah – bonus (na protivníka): -5
Charizma: +42

Cena: 2.243.174
Nákupná cena: 560.793
Predpoklady: charakter úrovne 157

Ur Webxor Ur Webxor

Sila: +17
Obrana: +17
Zručnosť: +17
Výdrž: +17
Charizma: +17

Cena: 2.382.502
Nákupná cena: 595.625
Predpoklady: charakter úrovne 161

Turkur Turkur

Charizma: +52
Zranenie-bonus: +20
Šanca na zásah – bonus: +6
Bonus talentov: +6

Cena: 1.869.721 + 99 
Nákupná cena: 467.430
Predpoklady: charakter úrovne 164

Payne Payne
Sila: +45
Zranenie-bonus: +21
Základné zranenie: +7

Cena: 2.600.743
Nákupná cena: 650.185
Predpoklady: charakter úrovne 167

Vo Payne Vo Payne

Základné zranenie (na protivníka): -4
Zranenie-bonus (na protivníka): -12
Výdrž: +46

Cena: 2.830.227
Nákupná cena: 707.556
Predpoklady: charakter úrovne 173

Ur Payne Ur Payne

Základná šanca na zásah (na protivníka): -3
Šanca na zásah – bonus (na protivníka): -7
Charizma: +69

Cena: 2.305.574 + 99 
Nákupná cena: 576.393
Predpoklady: charakter úrovne 179

Rubyhold Rubyhold

Základná šanca na zásah (na protivníka): -2
Šanca na zásah – bonus (na protivníka): -5
Charizma: +48

Cena: 3.323.563
Nákupná cena: 830.890
Predpoklady: charakter úrovne 185

Firehold Firehold

Zručnosť: +50
Šanca na zásah – bonus: +7
Základná šanca na zásah: +2

Cena: 3.632.900
Nákupná cena: 908.225
Predpoklady: charakter úrovne 192

Hellhold Hellhold

Zručnosť: +30
Šanca na zásah – bonus: +15
Základná šanca na zásah: +7

Cena: 3.007.192 + 99 
Nákupná cena: 751.798
Predpoklady: charakter úrovne 200

Kwera Kwera

Sila: +63
Zručnosť: +42

Cena: 4.300.353
Nákupná cena: 1.075.088
Predpoklady: charakter úrovne 206

Indril Indril

Obrana: +66
Charizma: +44

Cena: 4.817.758
Nákupná cena: 1.204.439
Predpoklady: charakter úrovne 216

Akum Akum

Zručnosť: +68
Obrana: +45

Cena: 5.369.779
Nákupná cena: 1.342.444
Predpoklady: charakter úrovne 226

Oril Oril

Životná energia: +76,500
Obrana: +68

Cena: 4.247.115 + 99 
Nákupná cena: 1.061.778
Predpoklady: charakter úrovne 231

Jemon Jemon

Sila: +23
Obrana: +23
Zručnosť: +23
Výdrž: +23
Charizma: +23

Cena: 5.957.050 
Nákupná cena: 1.489.262 
Predpoklady: charakter úrovne 236

Ciril Ciril

Základné zranenie (na protivníka): -5
Zranenie-bonus (na protivníka): -15
Výdrž: +61

Cena: 6.580.185 
Nákupná cena: 1.645.046 
Predpoklady: charakter úrovne 246

Asuk Asuk

Regenerácia: +18,333
Výdrž: +73

Cena: 5.281.694  + 99 
Nákupná cena: 1.320.423 
Predpoklady: charakter úrovne 253

Liric Liric

Základná šanca na zásah (na protivníka): -4
Šanca na zásah – bonus (na protivníka): -16

Cena: 7.653.294 
Nákupná cena: 1.913.323 
Predpoklady: charakter úrovne 262

Venlagard Venlagard

Základná šanca na zásah (na protivníka): -3
Šanca na zásah – bonus (na protivníka): -7
Charizma: +65

Cena: 8.008.163 
Nákupná cena: 2.002.040 
Predpoklady: charakter úrovne 267

Trym Trym

Základ talentov: +4
Bonus talentov: +14
Charizma: +98

Cena: 6.563.136  + 99 
Nákupná cena: 1.640.784 
Predpoklady: charakter úrovne 277

Hyex Hyex

Obrana: +54
Zručnosť: +81

Cena: 9.052.135 
Nákupná cena: 2.263.033 
Predpoklady: charakter úrovne 281

Jorannon Jorannon

Základná šanca na zásah: +3
Šanca na zásah – bonus: +10
Zručnosť: +70

Cena: 9.843.892 
Nákupná cena: 2.460.973 
Predpoklady: charakter úrovne 291

Khult Khult

Základné zranenie: +16
Zranenie-bonus: +49
Sila: +104

Cena: 7.694.472  + 99 
Nákupná cena: 1.923.618 
Predpoklady: charakter úrovne 296


Generácia I. a II.

Khult II

 
Khult II 

Základné zranenie: +41
Bonusové zranenie: +123
Sila: +258

Cena: 116.816.542Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 29.204.135Gold
Predpoklady: postava úrovne 920

Jorannon II

 
Jorannon II 

Základná šanca na zásah: +8
Bonusová šanca na zásah: +26
Zručnosť: +173

Cena: 149.716.311Gold
Nákupná cena: 37.429.077Gold
Predpoklady: postava úrovne 905

Jemon II

 
Jemon II 

Sila: +68
Obrana: +68
Zručnosť: +68
Výdrž: +68
Charizma: +68

Cena: 143.830.719Gold
Nákupná cena: 35.957.679Gold
Predpoklady: postava úrovne 890

Turkur II

 
Turkur II 

Bonusové zranenie: +79
Bonusová šanca na zásah: +24
Bonusový talent: +24
Charizma: +198

Cena: 103.572.707Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 25.893.176Gold
Predpoklady: postava úrovne 875

Akum II

 
Akum II 

Obrana: +133
Zručnosť: +199

Cena: 132.470.302Gold
Nákupná cena: 33.117.575Gold
Predpoklady: postava úrovne 860

Firehold II

 
Firehold II 

Základná šanca na zásah: +8
Bonusová šanca na zásah: +24
Zručnosť: +164

Cena: 126.993.608Gold
Nákupná cena: 31.748.402Gold
Predpoklady: postava úrovne 845

Vo Webxor II

 
Vo Webxor II 

Základné zranenie: +76
Bonusové zranenie: +152
Sila: +95

Cena: 91.248.870Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 22.812.217Gold
Predpoklady: postava úrovne 830

Webxor II

 
Webxor II 

Základná šanca na zásah (na protivníka): -13
Bonusová šanca na zásah: +47

Cena: 116.442.500Gold
Nákupná cena: 29.110.625Gold
Predpoklady: postava úrovne 815

Ghulka II

 
Ghulka II 

Energia: +94500
Bonusové zranenie: +50
Bonusová šanca na zásah: +15
Bonusový talent: +15

Cena: 111.366.157Gold
Nákupná cena: 27.841.539Gold
Predpoklady: postava úrovne 800

Enfa II

 
Enfa II 

Základný talent: +11
Bonusový talent: +34
Charizma: +227

Cena: 79.825.800Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 19.956.450Gold
Predpoklady: postava úrovne 785

Nihil Ferrox II

 
Nihil Ferrox II 

Základné zranenie: +48
Bonusové zranenie: +97
Sila: +61

Cena: 101.606.988Gold
Nákupná cena: 25.401.747Gold
Predpoklady: postava úrovne 770

Luxor II

 
Luxor II 

Základný talent: +7
Bonusový talent: +22
Charizma: +150

Cena: 96.922.167Gold
Nákupná cena: 24.230.541Gold
Predpoklady: postava úrovne 755

Kursaak II

 
Kursaak II 

Energia: +130000
Bonusové zranenie: +68
Bonusová šanca na zásah: +21
Bonusový talent: +21

Cena: 69.283.630Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 17.320.907Gold
Predpoklady: postava úrovne 740

Lorias II

 
Lorias II 

Bonusové zranenie: +92
Bonusová šanca na zásah: +43

Cena: 87.936.976Gold
Nákupná cena: 21.984.244Gold
Predpoklady: postava úrovne 725

Svinferin II

 
Svinferin II 

Sila: +114
Výdrž: +171

Cena: 83.634.539Gold
Nákupná cena: 20.908.634Gold
Predpoklady: postava úrovne 710

Ojekuth II

 
Ojekuth II 

Základná šanca na zásah: +20
Bonusová šanca na zásah: +41
Zručnosť: +82

Cena: 59.601.793Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 14.900.448Gold
Predpoklady: postava úrovne 695

Gorgoth II

 
Gorgoth II 

Obrana: +110
Zručnosť: +165

Cena: 75.404.716Gold
Nákupná cena: 18.851.179Gold
Predpoklady: postava úrovne 680

Isenhand II

 
Isenhand II 

Sila: +162
Zručnosť: +108

Cena: 71.475.183Gold
Nákupná cena: 17.868.795Gold
Predpoklady: postava úrovne 665

Leith II

 
Leith II 

Bonusové zranenie: +62
Bonusová šanca na zásah: +19
Bonusový talent: +19
Charizma: +156

Cena: 50.758.962Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 12.689.740Gold
Predpoklady: postava úrovne 650

Sundu II

 
Sundu II 

Obrana: +157
Charizma: +104

Cena: 63.981.403Gold
Nákupná cena: 15.995.350Gold
Predpoklady: postava úrovne 635

Rimdil II

 
Rimdil II 

Základná šanca na zásah (na protivníka): -6
Bonusová šanca na zásah (na protivníka): -13
Charizma: +128

Cena: 60.414.920Gold
Nákupná cena: 15.103.730Gold
Predpoklady: postava úrovne 620

Khult I

Khult I 

Základné zranenie: +29
Bonusové zranenie: +88
Sila: +184

Cena: 42.732.958Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 10.683.239Gold
Predpoklady: postava úrovne 605

Jorannon I

Jorannon I 

Základná šanca na zásah: +6
Bonusová šanca na zásah: +18
Zručnosť: +123

Cena: 53.637.065Gold
Nákupná cena: 13.409.266Gold
Predpoklady: postava úrovne 590

Jemon I

Jemon I 

Sila: +48
Obrana: +48
Zručnosť: +48
Výdrž: +48
Charizma: +48

Cena: 50.423.359Gold
Nákupná cena: 12.605.839Gold
Predpoklady: postava úrovne 575

Turkur I

Turkur I 

Bonusové zranenie: +55
Bonusová šanca na zásah: +17
Bonusový talent: +17
Charizma: +138

Cena: 35.500.662Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 8.875.165Gold
Predpoklady: postava úrovne 560

Akum I

Akum I 

Obrana: +92
Zručnosť: +138

Cena: 44.340.424Gold
Nákupná cena: 11.085.106Gold
Predpoklady: postava úrovne 545

Firehold I

Firehold I 

Základná šanca na zásah: +5
Bonusová šanca na zásah: +16
Zručnosť: +113

Cena: 41.468.751Gold
Nákupná cena: 10.367.187Gold
Predpoklady: postava úrovne 530

Vo Webxor I

Vo Webxor I 

Základné zranenie: +51
Bonusové zranenie: +103
Sila: +64

Cena: 29.037.897Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 7.259.474Gold
Predpoklady: postava úrovne 515

Webxor I

Webxor I 

Základná šanca na zásah (na protivníka): -9
Bonusová šanca na zásah: +32

Cena: 36.058.734Gold
Nákupná cena: 9.014.683Gold
Predpoklady: postava úrovne 500

Ghulka I

Ghulka I 

Energia: +63000
Bonusové zranenie: +33
Bonusová šanca na zásah: +10
Bonusový talent: +10

Cena: 33.517.819Gold
Nákupná cena: 8.379.454Gold
Predpoklady: postava úrovne 485

Enfa I

Enfa I 

Základný talent: +7
Bonusový talent: +22
Charizma: +151

Cena: 23.319.287Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 5.829.821Gold
Predpoklady: postava úrovne 470

Nihil Ferrox I

Nihil Ferrox I 

Základné zranenie: +32
Bonusové zranenie: +64
Sila: +40

Cena: 28.757.578Gold
Nákupná cena: 7.189.394Gold
Predpoklady: postava úrovne 455

Luxor I

Luxor I 

Základný talent: +4
Bonusový talent: +14
Charizma: +97

Cena: 26.535.538Gold
Nákupná cena: 6.633.884Gold
Predpoklady: postava úrovne 440

Kursaak I

Kursaak I 

Energia: +83000
Bonusové zranenie: +44
Bonusová šanca na zásah: +13
Bonusový talent: +13

Cena: 18.318.084Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 4.579.521Gold
Predpoklady: postava úrovne 425

Lorias I

Lorias I 

Bonusové zranenie: +58
Bonusová šanca na zásah: +27

Cena: 22.400.625Gold
Nákupná cena: 5.600.156Gold
Predpoklady: postava úrovne 410

Svinferin I

Svinferin I 

Sila: +71
Výdrž: +107

Cena: 20.484.870Gold
Nákupná cena: 5.121.217Gold
Predpoklady: postava úrovne 395

Ojekuth I

Ojekuth I 

Základná šanca na zásah: +12
Bonusová šanca na zásah: +25
Zručnosť: +50

Cena: 14.005.954Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 3.501.488Gold
Predpoklady: postava úrovne 380

Gorgoth I

Gorgoth I 

Obrana: +67
Zručnosť: +100

Cena: 16.949.309Gold
Nákupná cena: 4.237.327Gold
Predpoklady: postava úrovne 365

Isenhand I

Isenhand I 

Sila: +97
Zručnosť: +64

Cena: 15.326.420Gold
Nákupná cena: 3.831.605Gold
Predpoklady: postava úrovne 350

Leith I

Leith I 

Bonusové zranenie: +36
Bonusová šanca na zásah: +11
Bonusový talent: +11
Charizma: +92

Cena: 10.352.692Gold + 99 Teufelssteine
Nákupná cena: 2.588.173Gold
Predpoklady: postava úrovne 335

Sundu I

Sundu I 

Obrana: +90
Charizma: +60

Cena: 12.362.425Gold
Nákupná cena: 3.090.606Gold
Predpoklady: postava úrovne 320

Rimdil I

Rimdil I 

Základná šanca na zásah (na protivníka): -3
Bonusová šanca na zásah (na protivníka): -8
Charizma: +72

Cena: 11.017.991Gold
Nákupná cena: 2.754.497Gold
Predpoklady: postava úrovne 305

 


Surf.sk