Bitefight – neoficialny web » Najnovší update

Najnovší update

Dňa 17.7.2014 na naše obidva servery (aj nový a aj starý) nabehla veľká aktualizácia hry!

Prináša tieto zmeny:

v2.4.14 (stará verzia)

Nové: Klanový chat bude upravený
Nové: Budú zavedené nové herné pravidlá
Nové: Bude zavedená funkcia IP Sharing (Zdieľaná IP adresa)
Nové: Link na odhlásenie reklamnej pošty bude pridaný k registračnému mailu
Nové: Multiúčty budú automaticky vyhodené z klanu
Nové: Upravené pečate
Nové: Online hráči budú vysvietení zelenou v prehľade klanu
Nové: Hráči dostanú informáciu prostredníctvom pop-up o ukončení misie (rovnako ako na novom BF)
Oprava: Odstránenie pečate nebolo správne, ak klan ktorý pečať vlastnil, bol zrušený
Oprava: Doplnené chýbajúce obrázky predmetov v obchode
Oprava: Webová stránka nemala názov, keď bola prvý krát otvorená
Oprava: Príkaz na nákup/použitie položky bol zobrazený dva krát vedľa položky
Oprava: Ak užívateľ dostal ban a v danej chvíli bol v dovolenkovom mode, dostal trvalé presmerovanie, namiesto aby boli odoslané na ľubovoľnú stránku
Oprava: Hodnoty pre „spôsobené škody“ a „získané škody“ boli v hromadnej bitke zmiešané
Oprava: Zmena času spôsobovala chyby pri odpočte klanových vojen
Oprava: Darčeky, ktoré mali obsahovať elixíry energie obsahovali lektváre energie a namiesto lektvárov energie obsahovali elixíry energie
Oprava: Zobrazovanie „Error“ vyčistené
Oprava: Chyba pri miestnych časových zónach, ktorý spôsobovala chýbajúce/nesprávne zobrazovanie pri HH (šťastná hodina)
Chyba s miestnym časom pri mikroeventoch bola opravená
Nové: Možnosť automaticky označiť správy z misii v krčme ako prečítané
Oprava: Tlačidlo na vytváranie nových misií v krčme bolo malé, nebolo možné prečítať cenu

v3.1.7 (nová verzia)

Nové: Multiúčty budú automaticky vyhodené z klanu
Nové:Klanový chat bude upravený
Nové: Budú zavedené nové herné pravidlá
Nové: Bude zavedená funkcia „IP sharing“ (Zdieľaná IP)
Nové: Bude zavedená funkcia Multi (rovnako, ako na starom BF)
Nové: Link na odhlásenie reklamnej pošty bude pridaný k registračnému mailu
Nové: Online hráči budú vysvietení zelenou v prehľade klanu
Oprava: Darčeky, ktoré mali obsahovať elixíry energie obsahovali lektváre energie a namiesto lektvárov energie obsahovali elixíry energie
Oprava: Webová stránka nemala názov, keď bola prvý krát otvorená
Oprava: Odstránenie pečate nebolo správne, ak klan ktorý pečať vlastnil, bol zrušený
Oprava: Chyba pri miestnych časových zónach, ktorý spôsobovala chýbajúce/nesprávne zobrazovanie pri HH (šťastná hodina)
Chyba s miestnym časom pri mikroeventoch bola opravená


Surf.sk