Bitefight – neoficialny web » MESTO – Kostol

MESTO – Kostol

Vstúp a zbav sa svojich hriechov „nick“

Vo svätom dome pokánia a modlitieb je vítaná každá temná bytosť. Boh miluje všetky svoje stvorenia. Môžeš tu nájsť úľavu pre svoje zranenia ako aj pre svoju utlačovanú dušu.

Čo si praješ?

Požehnanie a vyliečenie rán
Vylieči 100% maximálnej energie za cenu 5 akčných bodov
Keď si sa už pomodlil, musíš počkať 4 hodiny kým sa môžeš pomodliť znovu. Pokiaľ sa počas tohto času chceš opäť pomodliť a uzdraviť, bude Ťa to stáť dvojnásobné množstvo akčných bodov a zvýši to čakací čas o ďalšie 4 hodiny. Počas tohto zvýšeného čakacieho času je cena uzdravenia v akčných bodoch opäť dvojnásobná. Cena sa vráti opäť na pôvodnú hodnotu až keď vyprší celý čakací čas.

Surf.sk