Bitefight – neoficialny web » KLAN – Vojny

KLAN – Vojny

Čo k tomu treba vedieť ?

„Skratku klanu“ na ktorý chcete útočiť. Potom nastavíte „Veľkosť bojiska“ a ešte „Bojovú formáciu“, čo sú dve možnosti [viď nižšie a) , b) ] a „Vyhlásenie vojny“ nejaký textík súperovi.

a) Kontrolovaný klanový súboj:
– normálna vojna, členovia sa do nej prihlasujú.

b) Hromadná bitka:
– Klan zvíťazí až keď všetkým súperom klesne energia na nulu.

Pravidlá klanových vojen:
– Po vyhlásení vojny sa boj uskutoční o 8 hodín neskôr.
– 5 minút pred začiatkom vojny sa zhromaždia všetci účastníci boja. Od tohto zhromaždenia nesmú vykonávať žiadne iné akcie.
– Ak je vyhlásenie vojny zrušené skôr ak 5 minút pred začiatkom súboja, veliteľ klanu, ktorý vojnu zrušil, stráca 5% svojho zlata.
– Vojnu môžeš vyhlásiť každý 1 deň. Ak je vo vojne zahrnutá aj pečať, platia iné pravidlá.
– Vyhlásenie vojny proti klanu rovnakej rasy vyžaduje potvrdenie od protivníkov pred samotným započatím boja. Za predpokladu, že sa nejedná o boj o pečate.
– Napadnuté klany majú možnosť urýchliť boj o maximálne 5 minút pred začiatkom súboja. Za predpokladu, že sa nejedná o boj o pečate.
– Dokiaľ sa nezačne boj, členovia klanu môžu meniť svoje pozície v bojovej formácií.
Pravidlá klanových vojen s pečaťami:
– Po vyhlásení vojny sa boj uskutoční o 8 hodín neskôr.
– 5 minút pred začiatkom vojny sa zhromaždia všetci účastníci boja. Od tohto zhromaždenia nesmú vykonávať žiadne iné akcie.
– Takéto vyhlásenie vojny nemôže byť urýchlené ani odložené.
– Vojna môže byť vyhlásená v akomkoľvek čase, dokiaľ klan nestratí svoju pečať. Po strate pečate získava porazený klan 24-hodinovú ochranu pred útokmi.
– Dokiaľ sa nezačne boj, členovia klanu môžu meniť svoje pozície v bojovej formácií.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY O VOJNÁCH:
Ako často je možno vyhlásiť vojnu?
Raz za 24 hodín. Napadnutý klan má právo nebojovať takisto 24 hodín.
Podľa čoho sa rozhodne o víťazovi vojny?
V klanovej vojne prehrá ten klan, ktorého veliteľ padne v boji ako prvý ( veliteľom vojny nemusí byť veliteľ klanu – veliteľom vojny je ten kto vo formácii stojí úplne vľavo ). Velitelia klanu sú do formácie prihlásení automaticky.
= životná energia v klanovej vojne sa rovná hráčovej maximálnej energii.

Ako sa vypočítava zisk z vojny?

Korisť sa vypočítava z rozličných faktorov. Na jednej strane sú spriemerované úrovne všetkých bojovníkov a je vypočítaná hodinová mzda, na strane druhej ovplyvní korisť počet bojovníkov víťazného klanu, ktorí vojnu prežili. Toto berte s rezervou, skôr ako vodítko, pretože presný vzorec nebude známy nikdy. Ale všeobecne platí: korisť z vojny je tým vyššia, čím majú zúčastní bojovníci vyššiu úroveň, a čím viac bojovníkov vojnu na strane víťazného klanu prežije. Získaná korisť sa pripočíta k ulúpenému zlatu.

Prehrali sme vojnu, no napriek tomu sme obdržali skúsenosti.

Každý bojovník, ktorý sa zúčastnil aspoň jedného súboja klanovej vojny, obdrží skúsenosť.

Dá sa klanová vojna odmietnuť?

Áno a to v prípade, že brániaci sa klan je rovnakej rasy. Výnimkou je ak sa jedná o boj o pečať, vtedy nie je možné klanovú vojnu odmietnuť.

Dá sa klanová vojna stiahnuť?

V prípade, že bola vyhlásená rovnakej rase, tak áno.

Dá sa vojna urýchliť?

Vojnu môže urýchliť len brániaci sa klan. Klany však musia byť rozdielnej rasy. Neplatí to ak niektorý z klanov vlastní pečať.

V klanovej vojne sme získali pečať podsvetia. Načo je vlastne dobrá?

Klan môže získať 7 pečatí podsvetia. Pečať je možné získať v klanovej vojne, alebo vyvolaním rituálu. Každá pečať má pasívny ( netreba ho aktívne použivať ) a trvalý efekt.
Víťazný klan taktiež môže získať klanovú vlajku. Ak už vlajku vlastní, súperova vlajka bude zničená, za čo víťazný klan získa určitý obnos zlata do klanovej pokladnice.


Surf.sk