Bitefight – neoficialny web » DEVA

DEVA

Od 4.apríla 2013 môžete hrať novú BiteFight oblasť s názvom DEVA.

Server je dostupný na URL adrese – https://s102-sk.bitefight.gameforge.com/

GO pre DEVA:

UPDATE 3.1.2:

Nový dizajn
Inventár, Obchodník, Krčma, Tržnica a Knižnica majú teraz nový, lepší vzhľad

Inventár
Tlačítko „Aktivovať predmet“ nahradené na už aktivovaných predmetoch.

Lov démonov
– Nový lov démonov: Bezodná priepasť
– Predpoklad: dokončený Prechod strážcu duší
– Rozsah úrovne: 100+
– Sekcia: 6
– Každý hráč musí prejsť cez Prechod Strážcu duší, aj keď cez neho už prešiel

Obchodník
– Predať a Kúpiť sú rozdelené v rôznych kolonkach

Krčma
– Úlohy sú rozdelené do koloniek
– 3 tlačítka:
– -Otvorené úlohy: tu je vždy 10 otvorených úloh
– -Aktívne úlohy: prehľad všetkých aktívnych úloh
– – -úlohy, ktoré už môžu byť ukončené sú označené zelenou
– – -nedokončené úlohy, alebo úlohy, kde neboli splnené podmienky sú označené červenou
– -Ukončené úlohy
– – -úspešne ukončené úlohy sú označené zelenou
– – -neúspešne ukončené úlohy sú označené červenou

Knižnica
– Odstránené tlačítko „Späť do mesta“

Klanové fórum
– Členovia klanu s povolením „môžu písať“ môžu vytvárať aj nové témy

Bugfix
[Chat a Správy] Chat sa zasekol po načítaní noviniek v hre
[Lov ľudí] Chýba bezpečnostný kľúč
[klanové rituály] Je k dispozícii zbieranie a ničenie štandardu
[Tieňový súboj] Nesprávna úroveň talentov
[Klanové fórum] Druhá strana správ sa nemôže otvoriť
Nesprávne triedenie správ
[Klanová stránka] Opravené tlačidlo na prihlášky do klanu
[Klanové prihlášky] Opravený odkaz na hráča, ktorý sa hlási do klanu, pridané tlačidlo na oznámenie prihlášky
[Tržnica] Obmedzenie predaja aktivované
– filter berie do úvahy všetky hodnoty
– položky je možné znovu zakúpiť
– odstránená záložka „Totém“
– pevné ukončenie strany v prehliadači Opera
[Krvavá pomsta] Opravený odkaz na klan v správe
[Obchodník] Stanovené filtre pre položky
Znovu možný predaj predmetov
[Klanová vojna] Stena, Kniha a Strážca funkčné
[Highscore] Tlačidlo „Moja pozícia“ opravené
[Mesto] Nesprávny odkaz na Krčmu a Tržnicu


Surf.sk